Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 marca 2006

Niemiecko-polskie spotkanie dotyczące ptasiej grypy

Przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW wzięli udział w polsko-niemieckim spotkaniu w Dreźnie, na którym uzgodniono zasady współdziałania w pasie przygranicznym w sytuacji zagrożenia ptasią grypą.
Omówiono sposoby zapobiegania i reagowania w sytuacji wystąpienia lokalnych ognisk oraz zaplanowano sposoby wzajemnego informowania się służb weterynaryjnych.
W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele ministerstwa do spraw socjalnych Saksonii oraz służb weterynaryjnych tego landu, a stronę polską reprezentował wojewódzki lekarz weterynarii, przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej UMWD oraz powiatowy lekarz weterynarii we Wrocławiu.