Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 marca 2006

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Orderów i Odznaczeń

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk poprowadził drugie spotkanie Zespołu Doradczego ds. Orderów i Odznaczeń. Na posiedzeniu obecni byli członkowie kapituły: prof. Włodzimierz Suleja, prof. Jan Waszkiewicz, Paweł Skrzywanek i Zenon Wysłouch.

Rozpatrywano 55 wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, w tym 1 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i 2 Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, 10 Złotych Krzyży Zasługi, 13 Srebrnych i 29 Brązowych oraz 1 wniosek o nadanie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP".

Na spotkaniu poddano wnikliwej analizie uzasadnienia wniosków oraz zaakceptowano ogólne zasady i tryb pracy zespołu.