Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 kwietnia 2006

Promesy na ponad 65 mln zł w ramach „Programu dla Odry 2006”

Wicewojewoda Roman Kulczycki w imieniu pełnomocnika rządu ds. „Programu dla Odry 2006" poprowadził posiedzenie Komitetu Sterującego.

Na spotkaniu wręczono 9 promes na ogólną kwotę ponad 65 450 tys. zł. Po jednej promesie otrzymał minister środowiska i marszałek województwa dolnośląskiego, a 7 przeznaczonych było dla wojewodów: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Są to promesy przyznania pieniędzy z rezerwy celowej z „Programu dla Odry 2006" na bieżący rok. Pozwolą one zaplanować budżety jednostkom realizującym zadania inwestycyjne Programu.
 
Ponadto na spotkaniu dyskutowano o ocenie wykonania zadań za 2005 rok oraz o kierunkach rozwoju „Programu dla Odry 2006" i źródłach jego finansowania.
 
Komitet Sterujący „Programu dla Odry 2006" został utworzony jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu wieloletniego „Programu dla Odry 2006".