Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 sierpnia 2006

Program dla Odry 2006

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry 2006, na konferencji prasowej z udziałem prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Mariusza Gajdy i dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006 Agnieszki Cybulskiej-Małychy, przedstawił stopień realizacji Programu dla Odry 2006.

Program realizowany jest od 2002 roku, rok później zapewniono w budżecie państwa pieniądze na jego realizację. Ukończenie programu przewidziane jest w roku 2016, a planowany koszt to około 10 mld zł. Obejmuje on swym działaniem obszar 8 województw. Do jego głównych komponentów należą: budowle przeciwpowodziowe i regulacyjne, odbudowa i modernizacja wałów, monitoring przeciwpowodziowy, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona przyrody, oczyszczalnie ścieków, lasy.

W wyniku kontroli NIK i UKS za okres 2002-2005 stwierdzono uchybienia i zaniechania w dotychczasowej działalności Biura, brak planów finansowych dla inwestycji, nieprawidłowo zbierane dane, niewłaściwe relacje finansowe (w niektórych jednostkach środki były wydatkowane niecelowo i niegospodarnie). Najbardziej niepokojące nieprawidłowości stwierdzono przy realizacji zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim, dziś sprawę bada prokurator.

W najbliższym czasie zadania Programu należy przebudować, określić nowe priorytety, np. należy uwzględnić w Programie Kotlinę Jeleniogórską. Natomiast ważniejszym zadaniem niż zbiornik w Kamieńcu Ząbkowickim jest budowa suchych zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej, które uchronią ją przed powodziami.