Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 sierpnia 2006

Pomoc dla Dolnego Śląska

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk oraz wiceminister MSWiA Paweł Soloch wręczyli promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 dolnośląskim gminom i powiatom poszkodowanym w wyniku sierpniowych ulew. Promesy na około 25,5 mln złotych przeznaczone są na priorytetowe remonty w infrastrukturze samorządowej. Wysokość przyznanych dotacji wynika ze wskazanych przez samorządy możliwości wykorzystania pieniędzy do końca roku. Gminy i powiaty ze swej strony zobowiązane są do współfinansowania remontów w 20%.

Po sierpniowych ulewach straty w infrastrukturze komunalnej gmin i powiatów na Dolnym Śląsku oszacowano na ponad 150 mln zł. Natychmiastowa pomoc została skierowana przez rząd do najbardziej poszkodowanych rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych. Z budżetu państwa, za pośrednictwem wojewody, samorządom przekazano ponad 4 mln zł dla około 1050 rodzin. Trwa wypłacanie zasiłków, których maksymalna wysokość wynosi 6 tys. zł na gospodarstwo domowe. Udzielenie promes na odbudowę infrastruktury samorządowej jest kolejną formą pomocy ze strony rządu.