Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 sierpnia 2006

Nowa propozycja objazdu dla tirów

Wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk wraz z komendantem wojewódzkim policji gen. Andrzejem Matejukiem sprawdzali wczoraj trasę objazdu wyznaczoną dla tirów o dmc powyżej 18 ton, wprowadzoną w związku z remontem drogi nr 8 na terenie Wrocławia. Wynikiem tego jest przedstawienie nowej propozycji objazdu, najdogodniejszej dla mieszkańców gmin sąsiadujących z Wrocławiem, likwidującej do minimum trudności
i zwiększającej bezpieczeństwo.
Wojewoda i komendant proponują objazdy w kierunku Opola i dalej trasą katowicką do Warszawy. Rozwiązanie to już teraz jest wykorzystywane przez część kierowców tirów. W tej sprawie skierowany został dziś wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu o ustalenie objazdu i ustawienie znaków informacyjnych o zalecanym objeździe.
Wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie ruchu pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 18 t na wytyczonym objeździe Wrocławia, a także  poprawią bezpieczeństwo użytkowników  ruchu.