Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 września 2006

Msza święta w intencji weteranów

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk uczcił pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1 września 1939 roku biorąc udział w uroczystej mszy świętej w intencji obrońców Ojczyzny we wrocławskim kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety.

W mszy świętej, celebrowanej przez księdza prałata pułkownika Januarego Wątrobę, uczestniczył także marszałek województwa Paweł Wróblewski, Rektor WSOWL gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz, przedstawiciele organizacji kombatanckich i związku zawodowego Solidarność. Uroczystą rangę wydarzeniu nadała obecność orkiestry wojskowej, kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych.

Po mszy świętej odbył się apel poległych i złożenie wieńców pod tablicami poległych. Wojewoda w przemówieniu podkreślił, że we wrześniu 1939 roku doszło faktycznie do IV rozbioru Rzeczypospolitej. Spełniły się zamiary dawnych zaborców, dążących do ponownego wymazania naszego kraju z mapy Europy i świata. To, że mamy dziś niepodległą Polskę jest najwyższym dowodem zwycięstwa tych, którzy w obronie ojczyzny stanęli we wrześniu 1939 roku, toczyli walkę na różnych frontach Europy i świata, a także walkę z powojennym okupantem. Wojewoda wyraził za tę bohaterską postawę wdzięczność weteranom, złożył wyrazy głębokiego szacunku tym, którzy przeżyli, bo im zawdzięczamy pamięć o tamtych wydarzeniach. Oddał również hołd bohaterom, którzy poświęcili swe życie w obronie ojczyzny.