Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 września 2006

Fundusze strukturalne w województwie dolnośląskim

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk na konferencji prasowej, z udziałem dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Mirosława Ziajki i wicedyrektor Justyny Bujak, przedstawił bilans wdrażania programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie dolnośląskim.

Spotkanie dotyczyło Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Polska oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska.

Od początku realizacji ZPORR do Instytucji Pośredniczącej wpłynęło 416 wniosków o płatność. Zrealizowano płatności na kwotę ponad 158,5 mln zł, co daje wykorzystanie ok. 18,1% alokacji środków programu przeznaczonych dla województwa. Osiągnięty poziom płatności nie tylko zapobiega wystąpieniu ryzyka utraty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pochodzących z alokacji przeznaczonej na rok 2004, ale stwarza podstawy do wyraźnego przekroczenia na koniec roku wymaganej wartości refundacji.

Przedstawiono postęp w procesie przekazywania płatności ze środków ZPORR oraz kolejne decyzje wojewody i działania Biura, które do tego doprowadziły. M.in. przeprowadzono szkolenie wnioskodawców dotyczące poprawnego wypełniania wniosków o płatność i nasilono bezpośrednie kontakty z nimi. Ponadto uproszczono procedury dotyczące weryfikacji wniosków o płatność oraz uproszczono procedurę rozliczania działań Priorytetu 2, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, co powinno skutkować dalszym podniesieniem poziomu ich wykorzystania. Wicewojewoda spotkał się z przedstawicielami samorządów i pozostałych beneficjentów, z którymi omówił główne problemy hamujące składanie wniosków o płatność oraz mobilizował ich do regularnego rozliczania projektów w formie płatności pośredniej.

W Biurze przeprowadzono także zmiany organizacyjno-kadrowe, m.in. przesunięto tu pracowników z innych stanowisk w urzędzie i powołano zastępcę dyrektora bezpośrednio nadzorującego wdrażanie Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.

W toku wdrażania programów INTERREG wprowadzono szereg uproszczeń proceduralnych, dzięki którym znacząco wzrosła liczba zawartych umów o dofinansowanie, co skutkuje składaniem przez coraz większą liczbę beneficjentów wniosków o płatność poprzedzających refundację środków. Pracownicy DUW utrzymują bezpośredni kontakt z wnioskodawcami, by dotrzymywali oni terminów realizacji projektów oraz na bieżąco składali wnioski o płatność. Przeprowadzono również szkolenia i spotkania informacyjne.