Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 marca 2011

Program Małej Retencji Wodnej Województwa Dolnośląskiego

25 marca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące realizacji Programu Małej Retencji Wodnej Województwa Dolnośląskiego, które poprowadziła Wicewojewoda Dolnośląski pani Ilona Antoniszyn-Klik. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jak również Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem obrad było zrelacjonowanie przez odpowiednie służby działań, jakie zostały podjęte w ramach  Programu oraz trudności związane z realizacją zadań, wynikających z jego postanowień.