Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 maja 2014

Swoboda przemieszczania się osób fundamentem UE

28 maja wicewojewoda Ewa Mańkowska uroczyście przywitała zaproszonych gości biorących udział w dwudniowej konferencji szkoleniowej pt.: „Swoboda przemieszczania się osób fundamentem UE” realizowaną w ramach projektu pn.: „Know-how służb Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE”.

Wśród zaproszonych osób byli funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,  przedstawiciele Urzędów do Spraw Cudzoziemców z Wuppertalu, Drezna i Warszawy, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jak również pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.             

Niniejszy projekt szkoleniowy współfinansowany jest z Funduszu Granic Zewnętrznych Priorytet 5: Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.

Konferencja posłużyła do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk
z zakresu przekraczania przez cudzoziemców granic zewnętrznych UE oraz ich przemieszczania się po terenie strefy Schengen.

Zwieńczeniem konferencji była prezentacja prelegentów z Wuppertalu, którzy uczestniczą w projekcie „ACASA DOM” skierowanym do imigrantów z Rumunii i Bułgarii a mającym na celu ich integrację na rynku pracy. Więcej informacji na stronie http://www.integration-in-wuppertal.de.

  •  - Fot. DUW
    Fot. DUW
  •  - Fot. DUW
    Fot. DUW