Aktualnie znajdujesz się na:

Zapowiedzi

01 marca 2019

Wizyta Prezydenta RP w Bolesławcu

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Bolesławcu w dniu 4 marca 2019 roku.

Program prasowy:

godz. 15.00    Zwiedzanie Zakładów Ceramicznych Bolesławiec 
                            (ul. Kościuszki 11)

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje POOL. Redakcje wybrane do POOL-a zostaną poinformowane telefonicznie.

Wejście fotografów i operatorów kamer na teren firmy w godz. 13.45-14.15.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego) przyjmują Zakłady Ceramiczne Bolesławiec pod adresem: d.stuczynska@ceramicboleslawiec.com.pl do 1 marca 2019 roku (piątek) do godz. 15.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Kierownik Działu Spraw Personalnych i Organizacyjnych, Dorota Stuczyńska, tel. 530 695 134.

Szczegółowych informacji dotyczących wizyty Prezydenta RP w ZC Bolesławiec udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Jakub Majewski, tel.: 721 800 805.

godz. 16.30    Spotkanie z mieszkańcami powiatu bolesławieckiego 
                            (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Pawła II 38c)

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 15.30-16.00.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.30.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Starostwo Powiatowe w Bolesławcu pod adresem: i.parejko@powiatboleslawiecki.pl do 2 marca 2019 roku (sobota) do godz. 15.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela rzecznik Powiatu, Ilona Parejko, tel. 535 571 700.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Wojtkiewicz, tel.: 721 800 806.