Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Maluch 2017 - ustalenie wzorów kosztorysów oraz programu inwestycji

Zgodnie z pkt 8.2.5. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 Wojewoda Dolnośląski zobowiązał oferentów do załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym (w przypadku Gmin) lub w układzie pozycji kalkulacyjnych (w przypadku podmiotów niegminnych).

Wojewoda Dolnośląski zobowiązał również Gminy oraz podmioty niegminne, składające oferty dotyczące inwestycji budowlanej  w module 1, 3 lub 4 Programu, do załączenia do oferty programu inwestycji.

Wzory dokumentów poniżej.

liczba wejść: 633