Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wzory umów - Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Zgodnie z pkt VIII.1. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2017 r., Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami (moduł 1 i 2 ) oraz wzory sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

liczba wejść: 1279