Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Konkurs ofert w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020

 

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017(decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje o Programie  i warunkach konkursu oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

liczba wejść: 480