Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Unii Europejskiej – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja, Wojewoda Dolnośląski ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu.

liczba wejść: 45