Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie dolnośląskim w roku 2016.

Zjawisko bezdomności, jeden z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, znajduje się w obszarze szczególnego zainteresowania i troski Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponieważ bezdomność jest tak poważnym problemem – niezwykle istotna jest wiedza na temat samego zjawiska bezdomności, a także działań podejmowanych w celu przeciwdziałania bezdomności. W związku z powyższym, od 2013 roku, z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzane jest Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach (za rok poprzedni), które wypełniane jest w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). 

Ostatnie Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach zostało przeprowadzone w 2015 roku i dotyczyło statystyki za 2014 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015) - został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link: POMOC SPOŁECZNA →BEZDOMNOŚĆ→ Materiały informacyjne na temat bezdomności).

Realizacja sprawozdania polega na wypełnieniu, przez powiaty i gminy województwa dolnośląskiego, a także przez wszystkie placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym, w Centralnej Aplikacji Statystycznej,  odpowiednich tabel sprawozdania jednorazowego o nazwie: DPS-IV-80-IR/2017. W porównaniu do wcześniejszej wersji w sprawozdaniu dodano kilka tablic, a część tablic została zmodyfikowana. Sposób i terminy dokonania czynności sprawozdawczych określone zostały w  załączniku „Sprawozdanie jednorazowe DPS-IV-80-IR/2017- z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w roku 2016. Sposób przeprowadzenia działań sprawozdawczych z wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)”(w załączeniu).

Konieczne będzie również wypełnienie i przesłanie do tutejszego Urzędu przez powiaty i gminy (również w wersji elektronicznej), w terminie do dnia 23 czerwca br., Sprawozdania z działań podjętych w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie powiatu/gminy w sezonie zimowym 2016/2017.(w załączeniu)

liczba wejść: 73