Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.

Komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem Nr 212 z dnia 5 lipca 2017 r., po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych w naborze ofert, wybrała na partnerów następujące podmioty:
- Fundacja Ukraina, ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław
- Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

liczba wejść: 96