Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności -zmiany od 12 lutego 2018 r.

Otrzymanie pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku.

Stamp in your passport.

Szanowni Klienci
Dokumenty podróży (paszporty) Cudzoziemców przedkładane w celu umieszczenia pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku,
proszę dostarczać po pisemnym wezwaniu przez inspektora prowadzącego sprawę,

Od 19 maja 2016r pieczątki/stemple w paszportach  Cudzoziemców umieszczane są przez upoważnionych
Pracowników Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta na stanowiskach obsługi.

W celu uzyskania pieczątki Klient powinien pobrać bilet z terminala dla Cudzoziemców i na stanowisku otrzyma „pieczątkę”,
po wcześniejszym sprawdzeniu pisma od Inspektora (prowadzącego sprawę legalizacji pobytu) z informacją o możliwości otrzymania stempla/pieczątki.
 

Pieczątka będzie umieszczana jedynie w dokumentach podróży (paszportach) Cudzoziemców okazujących ww pismo,

których wnioski zostały złożone w terminie i nie zawierają braków formalnych.

 

liczba wejść: 3146