Aktualnie znajdujesz się na:

Rezerwacja dogodnego terminu obsługi

Od dnia 24 lipca 2017 r. rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu cudzoziemców za pośrednictwem strony www.duw.pl zostaje zablokowana.

W jej miejsce uruchamiamy dla Naszych klientów możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: (+48) 71 340 61 63 w godzinach 11.00 – 14.00. poniedziałki wtorki czwartki piątki

Od dnia 24 lipca 2017 r. rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu cudzoziemców za pośrednictwem strony www.duw.pl zostaje zablokowana.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach DUW w Legnicy, Jeleniej Górze oraz w Wałbrzychu
Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta :
1. Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
2. W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się w pokoju 0157 w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  co najmniej na 15 minut przed umówioną godziną spotkania z wypełnionym wnioskiem oraz niezbędnymi załącznikami wymienionymi w karcie usługi.
3. Podczas rejestracji telefonicznej cudzoziemiec podaje swoje imię, nazwisko oraz serię i numer paszportu. Podczas rezerwacji cudzoziemiec zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę.
4. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
5. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (po uwzględnieniu punktu 2 niniejszej instrukcji) będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
6. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację.
7. Podczas jednego połączenia telefonicznego możliwe jest umówienie wizyty jednej osoby. W przypadku rezerwacji wizyty dla rodzin prosimy o informację podczas umawiania rezerwacji, ponieważ dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
8. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
9. W przypadku rezygnacji z wizyty w urzędzie wojewódzkim po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną wizytę, dzwoniąc pod numer, pod którym odbywa się rejestracja telefoniczna. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

 

liczba wejść: 12255