Aktualnie znajdujesz się na:

Rezerwacja dogodnego terminu obsługi

Rezerwacja wizyt do Kierowników Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zasady telefonicznej rejestracji w celu spotkania z kierownikiem Oddziału LPI i LPII

 1. Podczas rejestracji telefonicznej cudzoziemiec podaje swoje imię, nazwisko oraz serię i numer paszportu oraz sygnaturę sprawy lub imię i nazwisko inspektora prowadzącego (jeśli są znane). Podczas rezerwacji cudzoziemiec zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę. Po przybyciu okazuje Kierownikowi dokument podróży (w celu potwierdzenia tożsamości).

 2. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie spotkania może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.

 3. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (po uwzględnieniu punktu 2 niniejszej instrukcji) będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.

 4. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację.

 5. Podczas jednego połączenia telefonicznego możliwe jest umówienie wizyty jednej osoby. W przypadku rezerwacji wizyty dla rodzin prosimy o informację podczas umawiania rezerwacji, ponieważ dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.

 6. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.

 7. W przypadku rezygnacji z wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną wizytę, pisząc na adres: soc@duw.pl. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

  Rezerwacji telefonicznej można będzie dokonać pod numerem telefonu: (+48) 71 340 64 78, w godz. 12.00 -13.30, odpowiednio:

  - we wtorek do Kierownika Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy I,

  - w środę do Kierownika Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy I,

  - w czwartek do Kierownika Oddziału Legalizacji Pobytu i pracy LP II.

   

liczba wejść: 20318