Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy regulacji majątkowych kościołów i związków wyznaniowych

Sprawy regulacji majątkowych kościołów i związków wyznaniowych

Sprawy regulacji majątkowych kościołów i związków wyznaniowych realizowane są w
Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

pokój 2224, II piętro,
tel. 071 340 69 07;
godziny przyjęć: pn. - pt.  8-16

 

1. Nieodpłatne przekazanie gruntów rolnych osobom prawnym Kościoła Katolickiego

Zgodnie z przepisem art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. j. t. z 2013 r. poz. 1169), osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja  1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wielkość przekazanej nieruchomości rolnej, wraz z gruntami rolnymi, będącymi już własnością wnioskodawcy, nie może przekraczać w odniesieniu do:

 1. gospodarstw rolnych parafii - 15 ha,
 2. gospodarstw rolnych diecezji - 50 ha,
 3. gospodarstw rolnych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych - 50 ha,
 4. gospodarstw rolnych domów zgromadzeń zakonnych - 5 ha, chyba że domy te prowadzą działalność, o której mowa w art. 20 i art. 39 ustawy, w tych przypadkach mogą być przekazane nieruchomości rolne o powierzchni do 50 ha.

Przekazanie na własność nieruchomości następuje w drodze decyzji wojewody (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości), wydanej za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

2. Regulacja prawna spraw majątkowych kościołów i związków wyznaniowych odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Katolickiego - na podstawie art. 60 i art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Gmin Wyznaniowych Żydowskich - na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego - na podstawie art. 39 i art. 45a ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Chrześcijan - Baptystów - na podstawie art. 39 i art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan- Baptystów w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - na podstawie art. 46 i art. 48e ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Ewangelicko- Reformowanego - na podstawie art. 23 i art. 26b ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego - na podstawie art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - na podstawie art. 33 i art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Polskokatolickiego - na podstawie art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Katolickiego Mariawitów - na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - na podstawie art. 32 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP;
 • regulacja spraw majątkowych Kościoła Zielonoświątkowego - na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
liczba wejść: 10645