Aktualnie znajdujesz się na:

Mandaty karne - dotyczy wyłącznie mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 1977) w sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1977) w sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

liczba wejść: 4413