Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje ogólne - dotyczy wyłącznie mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 roku

Mandaty karne - dotyczy wyłącznie mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 roku

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o postępowaniu mandatowym można uzyskać
 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
 w Wydziale Finansów i Budżetu
 

Oddział Realizacji Dochodów i Wydatków
e-mail: mandaty@duw.pl

 

sprawy związane z udzielaniem ulg:

St. operator przygotowania danych - Wojciech Wiśniewski
tel. 71 340 63 31

 

sprawy związane z płatnościami za mandaty:

Specjalista - Krystyna Dąbrowska
tel. 71 340 65 51

e-mail: k.dabrowska@duw.pl

 mandaty@duw.pl

liczba wejść: 18378