Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Adresy i telefony kontaktowe

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Oddział Obywatelstwa Polskiego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław


Sekretariat: pok. 0151
tel.71 - 340 66 55
faks 71 - 340 66 85
e-mail: soc@duw.pl

Sprawy z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:    
71 340 67 80
Nadzór nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi:
71 340 68 03
Kwalifikacja wojskowa i prowadzenie ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych:
71 340 67 17 lub 71 340 65 70

Informacja Oddziału Obywatelstwa Polskiego (informacja telefoniczna w sprawach z zakresu zadań Oddziału – dostępny pod adresem: http://duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels/oddzial-obywatelstwa-p/43,Oddzial-Obywatelstwa-Polskiego.html - poza wcześniej wspominanymi typami spraw) - 71  340 66 09 dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, a w środy do 18:00.
 

Godziny przyjmowania:

Obecnie obowiązującymi godzinami obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców są:

w poniedziałek oraz środy godziny od 8:00 do 18:00, a we wtorek, czwartek, piątek godziny od 9:00  do 16:00.

liczba wejść: 57356