Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zmiana ważności dokumentów paszportowych dla dzieci do lat 5

Od 11 sierpnia 2012 r. paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne są przez 5 lat.

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka nie uległa zmianie i wynosi - jak dotychczas - 30 zł. 
Przepisy dotyczące paszportów dla dzieci starszych nie uległy  zmianie, czyli: paszporty dla dzieci w wieku 5-13 lat pozostają ważne przez 5 lat,
a dla dzieci powyżej 13 roku życia - przez 10 lat.
Przypominamy też, że każde dziecko podróżujące poza granicami Polski musi posiadać własny dokument tożsamości.
W państwach strefy Schengen może to być dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.
W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport. Wszystkie wpisy dzieci do paszportów rodziców straciły już ważność

liczba wejść: 4280