Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Opłaty paszportowe wnoszone przelewem

Proponujemy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np w formie przelewu na konto, wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy i dopisek opłata paszportowa. Pozwoli to, szczególnie Klientom odwiedzającym oddział paszportowy zaraz po otwarciu puntu kasowego, uniknięcia oczekiwania w dość długiej kolejce, do tego punktu. Proszę wykonywać odrębne przelewy dla każdego z wnioskodawców.

Przykład :

4 osobowa rodzina przedkłada 4 potwierdzenia opłat dla każdego z wniosków.

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Opłaty można również dokonać w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Godziny pracy kasy

poniedziałek,środa 8:00 - 17:45
,wtorek,czwartek, piątek 9:00 - 15:45

liczba wejść: 30196