Aktualnie znajdujesz się na:

Rezerwacja wizyty

Informujemy Państwa, iż rezerwacja wizyt dotyczy niżej wymienionych usług realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców tj. złożenie wniosku o wydanie paszportu,odbiór paszportu,legalizacja pobytu cudzoziemców.

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET.

Korespondencja kierowana do klientów w związku z rezerwacją internetową przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.                                                                                                                                                                                                                       Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie/rozpowszechnianie/innego rodzaju wykorzystanie lub jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem jest NIEDOZWOLONE. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
Osoba, która nie wyraża zgody na podanie swoich danych celem wcześniejszej rejestracji konta i rezerwacji terminu wizyty może skorzystać z systemu kolejkowego bezpośrednio w siedzibie DUW we Wrocławiu z pominięciem rezerwacji internetowej.

Rejestracja konta.

Po zaakceptowaniu zasad rezerwacji można wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty.

W sytuacji, gdy wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wraz z dziećmi można zarezerwować jeden termin wizyty.

W tym celu proszę wykorzystać dostępny na stronie link.

Informujemy Państwa, iż rezerwacja wizyt w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

dotyczy niżej wymienionych usług realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców we Wrocławiu

Zapraszamy

Ankieta zadowolenia klienta

liczba wejść: 364845