Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Sporządzenie kwartalnych sprawozdań statystycznych MZ-BFA o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 PS-SM.0133.2.2015
Sporządzenie kwartalnych sprawozdań statystycznych MZ-BFA o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Data zatwierdzenia:
      5.05.2015 r.
Co chcę załatwić? Sporządzić kwartalne sprawozdanie MZ-BFA o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Kogo dotyczy? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Co przygotować?

Wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz dane księgowe dotyczące działalności  publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz  statystyczny MZ-BFA, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie CSIOZ.

Jak wypełnić dokumenty?

Wejdź na stronę www.csioz.gov.pl → statystyka publiczna → System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Zarejestruj się do systemu. Zaznacz na wniosku rejestrowym, że masz upoważnienie do składania sprawozdania MZ-03, ponieważ tylko pod tym warunkiem uzyskasz dostęp do wypełniania sprawozdania MZ-BFA. Prześlij wniosek rejestrowy do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w Warszawie, zgodnie z adresem na wniosku. Poczekaj na akceptację administratora systemu. Wpisz login i hasło. Na pytania zadane przez system odpowiedz zgodnie z wpisem  do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wypełnij sprawozdanie. Wyślij do administratora.

Ile muszę zapłacić? Nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?

Przesyłaj sprawozdania w sposób narastający do 30. dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale.

Gdzie załatwię sprawę?

Przesyłaj sprawozdania drogą elektroniczną w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia .

Co zrobi Urząd?

Sprawdzi przesłane sprawozdania, zaakceptuje je, bądź odeśle do korekty.

Jaki jest czas reakcji?

Do czasu  zamknięcia  przez administratora sprawozdania MZ-BFA.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie został przewidziany tryb odwoławczy.

Informacje dodatkowe

Pomocne przy wypełnianiu sprawozdań będą  wskazówki, zamieszczone na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w module Statystyki Finansowej.

W każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem  Oddziału Statystyki Medycznej pod nr tel. 71 340 69 38.

Podstawa prawna

Ustawa o statystyce publicznej z dnia 28 czerwca 1995 (Dz.U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.). Coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za dany rok, dział Finanse  publiczne.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2671