Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Sporządzenie sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 ZP-ZPSM.0133.1.2019
Sporządzenie sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia Data zatwierdzenia:
    2 stycznia 2019 r.
Co chcę załatwić? Sporządzić roczne sprawozdanie statystyczne z działalności podmiotów leczniczych o symbolu MZ.
Kogo dotyczy? Podmioty wykonujące działalności leczniczą, praktyki lekarzy i lekarzy dentystów, praktyki pielęgniarek i położnych działających w województwie dolnośląskim.
Co przygotować?

Wypis z Księgi Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub wypis praktyk zawodowych (dostępne na stronie: rpwdl.csioz.gov.pl).  Dane liczbowe dotyczące działalności podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

W zależności od rodzaju działalności, wypełnij formularze statystyczne:
MZ-06, MZ-11, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89.

Jak wypełnić dokumenty?
 • Wejdź na stronę www.csioz.gov.pl → projekty → statystyka → SSOZ.
 • Zarejestruj się do systemu.
 • Prześlij wniosek rejestrowy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie
  z adresem na wniosku.
 • Poczekaj na akceptację administratora systemu.
 • Wpisz login i hasło do systemu.
 • Na zadane w systemie pytania odpowiadaj zgodnie z wpisem do rejestru RPWDL.
 • Wypełnij przypisane przez system sprawozdania.
 • Prześlij do administratora.

Jeżeli zatrudniasz nie więcej niż 5 osób możesz wypełnić sprawozdania w wersji papierowej, znajdziesz je na stronie www.csioz.gov.pl → projekty → statystyka → formularze.

Ile muszę zapłacić? Nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?

Terminy zależą od rodzaju sprawozdań. Określa je Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok.

Gdzie załatwię sprawę?
 • Sprawozdania w wersji elektronicznej prześlij w systemie SSOZ.
 • Sprawozdania w wersji papierowej prześlij listem na adres:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  lub złóż osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Możesz wcześniej sprawdzić poprawność wypełnionych sprawozdań w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (parter, pokój: 0128)

Co zrobi Urząd?

Sprawdzi przesłane sprawozdania, zaakceptuje je, bądź odeśle do korekty.

Jaki jest czas reakcji?

W przypadku błędów możemy prosić o ich korektę nawet po zamknięciu systemu SSOZ. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie został przewidziany tryb odwoławczy.

Informacje dodatkowe

Pomocne przy wypełnianiu sprawozdań będą:

W każdej chwili możesz się skontaktować z pracownikami Oddziału Zdrowia Publicznego
i Statystyki Medycznej pod nr tel. 71 340 62 79, 71 340 62 58, 71 340 69 38.

Podstawa prawna
 1. Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2471.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 16697