Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   PS-SM.0133.1.2013
Sporządzenie sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia Data zatwierdzenia:
     19 września 2013 r.
Co chcę załatwić? Sporządzić roczne sprawozdanie statystyczne z działalności podmiotów leczniczych o symbolu MZ.
Kogo dotyczy? Podmioty wykonujące działalności leczniczą, praktyki lekarzy i lekarzy dentystów, praktyki pielęgniarek i położnych działających w województwie dolnośląskim.
Co przygotować?

Wypis z Księgi Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub wypis praktyk zawodowych (dostępne na stronie: rpwdl.csioz.gov.pl).  Dane liczbowe dotyczące działalności podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

W zależności od rodzaju działalności, wypełnij formularze statystyczne:
MZ-06, MZ-11, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89.

Jak wypełnić dokumenty?
 • Wejdź na stronę www. csioz.gov.pl → statystyka publiczna → SSRMZ.
 • Zarejestruj się do systemu.
 • Prześlij wniosek rejestrowy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z adresem na wniosku.
 • Poczekaj na akceptację administratora systemu.
 • Wpisz login i hasło do systemu.
 • Na zadane w systemie pytania odpowiadaj zgodnie z wpisem do rejestru.
 • Wypełnij przypisane przez system sprawozdania.
 • Prześlij do administratora.

Jeżeli zatrudniasz nie więcej niż 5 osób możesz wypełnić sprawozdania w wersji papierowej, znajdziesz je na stronie www. csioz.gov.pl → statystyka publiczna.

Ile muszę zapłacić? Nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?

Terminy zależą od rodzaju sprawozdań. Określa je Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok.

Gdzie załatwię sprawę?
 • Sprawozdania w wersji elektronicznej prześlij w Programie SSRMZ.
 • Sprawozdania w wersji papierowej prześlij listem na adres:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  lub złóż osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Możesz wcześniej sprawdzić poprawność wypełnionych sprawozdań w Oddziale Statystyki Medycznej (I piętro, pokój: 1109, 1110A)

Co zrobi Urząd?

Sprawdzi przesłane sprawozdania, zaakceptuje je, bądź odeśle do korekty.

Jaki jest czas reakcji?

W przypadku błędów możemy prosić o ich korektę nawet po zamknięciu systemu SSRMZ. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie został przewidziany tryb odwoławczy.

Informacje dodatkowe

Pomocne przy wypełnianiu sprawozdań będą:

W każdej chwili możesz się skontaktować z pracownikami Oddziału Statystyki Medycznej pod nr tel. 71 340 69 93, 71 340 62 46, 71 340 69 82 , 71 340 69 38, 71 340 68 46.

Podstawa prawna
 • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 28 czerwca 1995, Dz.U z 1995 Nr 88, poz. 439 z późn. zm.
 • Coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za dany rok.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 10266