Aktualnie znajdujesz się na:

Rezerwacja wizyty

Rezerwacja wizyty w sprawach paszportowych

W nowym systemie proszę dokonać rejestracji konta, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu, a następnie zalogować się i dokonać wyboru lokalizacji punktu załatwienia sprawy paszportowej.

Proszę wybrać usługę i dokonać rezerwacji wizyty w dostępnych terminach, a następnie pobrać potwierdzenie rezerwacji. W celu jej realizacji proszę o zgłoszenie się do właściwego punktu obsługi  co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą i pobranie z terminala biletowego BILETU.Bilet zostanie wydrukowany po wprowadzeniu nr lub zeskanowaniu kodu. Następnie nr otrzymanego BILETU zostanie wywołany przez system kolejkowy ze wskazaniem stanowiska obsługi.
Proszę o przygotowanie ważnych dokumentów tożsamości, kompletne wypełnienie właściwych wniosków oraz wcześniejsze dokonanie opłat w formie przelewu (informacje o wymaganych opłatach do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta) i dostarczenie potwierdzeń ich zapłaty.

W celu dodatkowej weryfikacji niezbędne jest okazanie potwierdzenia rezerwacji przy stanowisku obsługi. (mail, sms kod, wydruk).    
UWAGA: Nie zgłoszenie się w podanym w wyżej czasie zarezerwowanej godziny powoduje anulowanie rezerwacji wizyty. Każda rezerwacja w sprawach paszportowych i legalizacji pobytu obejmuje i dotyczy tylko jednego pełnoletniego wnioskodawcę, z wyjątkiem rezerwacji związanych z realizacją spraw dotyczących wniosków rodziców i ich małoletnich dzieci.

 

liczba wejść: 191099