Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Fundusz sołecki

Dokumenty przesyłane do Wojewody do 31 maja:

  1. Podział wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. (dokument w formacie doc.)
  2. Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. (dokument w formacie doc.)

Dokument przesyłany do Wojewody do 31 lipca:

  1. Wzór informacji przekazywanej właściwemu wojewodzie, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). (dokument w formacie xlsx.)
  2. Fundusz sołecki - instrukcja. (dokument w formacie pdf.)

 

liczba wejść: 2092