Aktualnie znajdujesz się na:

Administracja zespolona

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - Janusz Szydłowski
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Marek Górawski

 

Adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-257 Wrocław
tel.:   71 344 20 30, 71 344 20 38, 71 344 20 39
faks: 71 344 26 02

e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl
strona www: http://wiih.ibip.wroc.pl

liczba wejść: 7095