Aktualnie znajdujesz się na:

Zintegrowany System Zarządzania

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu stara się uzyskać odpowiedni poziom jakości rozumiany jako spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta.

Skutecznie wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty na standardach zwartych w normach: PN-EN ISO 9001:2009 systemy zarządzania jakością oraz PN-N-18001:2004 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co potwierdza certyfikacja Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz IQNet i przyjęcie koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość – TQM.

TQM to filozofia obejmująca nie tylko doskonalenie usług, ale także jakość pracy, procesy, system informacji decyzyjnych. Jej głównym celem jest orientacja na zaspokajanie potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz na przetrwanie i rozwój organizacji.
Ciągłe doskonalenie, gotowość do wprowadzenia zmian to podstawowe elementy przyjętej i akceptowalnej filozofii TQM przez wszystkich pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” wyznacza główne kierunki codziennych działań. Jest przyjęta i realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania i jest akceptowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Spełniamy oczekiwania i potrzeby wszystkich klientów Urzędu. Informujemy o naszych usługach, sposobie załatwienia spraw w Urzędzie, o koniecznych dokumentach, opłatach i zasadach wnoszenia odwołań:

  1. Na stronach internetowej Urzędu: www.duw.pl,
  2. W Biurze Obsługi Klienta,
  3. U pracowników merytorycznych w wydziałach i biurach Urzędu,
  4. W informacjach wywieszonych na wydziałowych tablicach ogłoszeń,
  5. W lokalnej prasie, radiu i telewizji.

Umożliwiamy wszystkim zainteresowanym udział w prowadzonych postępowaniach.

Troszczymy się o własność klienta:

  1. Stosujemy przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, tajemnicy państwowej, służbowej i informacji prawnie chronionych,
  2. Nadzorujemy wszystkie dostarczane dokumenty, a odpowiedzialność i uprawnienia dysponujących dokumentami są ściśle określone i przestrzegane.

Monitorujemy informacje zwrotne od klientów, badając ich poziom zadowolenia i oczekiwań wykorzystując  metody  badań naukowych (ankieta jako najpopularniejsze narzędzie badawcze jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta, sekretariatach wydziałów i biur Urzędu, na stronie internetowej DUW).

  • Certyfikat strona 1 -
  • Certyfikat strona 2 -
liczba wejść: 6111