Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Bezpieczna+

  Program BEZPIECZNA+

  Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018 w związku z wejściem w życie rozporządzenia
  Rady Ministrów   z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania
  w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
  i opieki w szkołach "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972). Jest komplementarnym działaniem w stosunku
  do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

  Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Celem programu
  jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, w tym także
  podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa
  szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich
  pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ogłoszenie wojewody o otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w województwie dolnośląskim w roku 2017Zapraszamy do udziału !

 

liczba wejść: 4587