Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

Komunikat

W dniu 9 grudnia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Dolonośląskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

- Lista A - Drogi powiatowe (plik w formacie *.pdf)
- Aneks nr 1 - lista A (plik w formacie *.pdf)
- Aneks nr 2 - lista A (plik w formacie *.pdf)
- Aneks nr 3 - lista A (plik w formacie *.pdf)

- Lista B - Drogi gminne (plik w formacie *.pdf)
- Aneks nr 1 - lista B (plik w formacie *.pdf)
- Aneks nr 2 - lista B (plik w formacie *.pdf)
- Aneks nr 3 - lista B (plik w formacie *.pdf)
Aneks nr 4 - lista B (plik w formacie *.pdf)

 Komunikat

Wojewoda Dolnośląski przedstawia listy rankingowe wniosków złożonych do dofinansowania w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" na 2011 rok.

Zastrzeżenia do list rankingowych można składać do 7 listopada 2010 r.

- GMINY (plik w formacie *.pdf)

- POWIATY (plik w formacie *.pdf)                                 

 

Komunikat

PREZENTACJA REALIZACJI ZADAŃ W ROKU 2010 (plik w formacie *.pdf, wielkość pliku 18MB)

Informacja dotycząca obsługi prezentacji:

  • Przejście do odpowiednich mapek powiatów lub gmin następuje po kliknięciu myszką na opis w legendzie "Projekty realizowane przez powiaty:" lub odpowiednio "Projekty realizowane przez gminy:"
    - Przejście do mapki wybranego powiatu lub gminy następuje po kliknięciu myszką na symbol zadania.
  • Przejście do podsumowania następuje przez kliknięcie myszką na opis w legendzie "Podsumowanie realizacji projektów".
  • Powrót do poprzedniej mapki następuje po kliknięciu myszką na logo urzędu - prawy dolny róg.

 

 Komunikat z dnia 13.09.2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia  programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, której celem jest ułatwienie dostępu do środków dotacji celowej z budżetu państwa gminom i powiatom, których infrastruktura drogowa ucierpiała w wyniku tegorocznych powodzi. 

W załączeniu:

- uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,

- zatwierdzenie aneksów  do podstawowych dokumentów,

- aneks do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,

- aneks do instrukcji oceny przez komisję wojewódzką wniosków o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Materiały informacyjne ze spotkania dotyczącego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, które odbyło się w dniach 18 i 19 sierpnia 2010 r.

 

Komunikat z dnia 30 lipca 2010r.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na rok 2011 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"
Wnioski przyjmowane będą w w dniach od 1 września 2010r. do 30 września 2010r. - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, Kancelaria Ogólna pok. 0228 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl.Powstańców Warszawy 1

-OGŁOSZENIE WOJEWODY (plik pdf. )

 

Komunikat z dnia 17 listopada 2009 r.

Lista rankingowa zadań zgłoszonych do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" po rozpatrzeniu zastrzeżeń do listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

- GMINY (plik w formacie *.pdf)
- POWIATY  (plik w formacie *.pdf)

Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku zostanie zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 28 listopada 2009r.

 

 Komunikat

Wojewoda Dolnośląski podjął decyzję o przedłużeniu czasu przyjmowania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2010 rok.
Wnioski przyjmowane będą w ostatnim dniu składania wniosków, tj 30 września 2009 r. do godz. 20.00, pok. 2100 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, pl.Powstanców Warszawy 1

 

Komunikat

Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec ogłosił na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nabór wniosków na rok 2010 w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

- OGŁOSZENIE WOJEWODY (plik w formacie *.pdf)

- wniosek o dofinansowanie w ramach programu (plik w formacie *.pdf oraz plik w formacie *.doc)
- instrukcja wypełniania wniosku (plik w formacie *.pdf)

- Załączniki do umowy finansowej z Wojewodą Dolnośląskim:
  - Harmonogran składania wniosków o wypłatę dotacji (plik w formacie *.doc
  - Wniosek o wypłatę dotacji (plik w formacie *.doc)
  - Oświadczenie dot. VAT (plik w formacie *.doc)
  - Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą (plik w formacie *.doc)
  - Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w 2010 r (plik w formacie *.doc)
 

Komunikat


Zgodnie z harmonogramem realizacji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wojewoda Dolnośląski ogłasza listę rankingową wniosków gmin i powiatów. Edycja na rok 2009:

- GMINY (plik w formacie *.pdf)
- POWIATY (plik w formacie *.pdf)

liczba wejść: 5189