Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Uwaga! Zmiana we wzorze wniosku o dofinansowanie

Uwaga!

W związku z błędnym zapisem w pkt. 12 wniosku o dofinansowanie dotyczącym inwestycji o charakterze rozbudowa/budowa w poz. „ruch rowerzystów”, wprowadza się następującą korektę:

W pozycji „ruch rowerzystów” dodano zapis:

- poza jezdnią po ścieżce rowerowej dwukierunkowej,

- poza jezdnią po ścieżce rowerowej jednokierunkowej.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie - po korekcie z dnia 5.10.2015r.

liczba wejść: 2094