Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Uwagi i wnioski do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

W związku z zakończeniem procedury pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie zadań środkami budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz mając na uwadze Państwa wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych w ramach programów rządowych,  zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie założeń Programu Wieloletniego.

W szczególności cenne będą wszelkie uwagi w zakresie przyjętego harmonogramu, kryteriów naboru i oceny wniosków oraz kwestii wzorów wniosków o dofinansowanie i instrukcji ich wypełniania. Uwagi i wnioski należy złożyć w terminie do dnia 20  stycznia 2016 r. w formie załączonej  tabeli, do Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, adres mail u.czerkawska@duw.pl.

liczba wejść: 2050