Aktualnie znajdujesz się na:

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

„ PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI”, EDYCJA 2017
W ramach programu Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Ogłoszenie o otwartym konkursie znajduje się na stronie internetowej MRPiPS.

liczba wejść: 703