Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Projekty dofinansowane w 2017 r.

W załączeniu lista dolnośląskich projektów, które uzyskały dofinansowanie w 2017 roku z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa na realizację programu „Razem bezpieczniej”.                                               

Pełna informacja odnośnie przebiegu i wyników etapu centralnego naboru projektów w ramach Programu znajduje się na stronie:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/3906,Razem-bezpieczniej-5-mln-zlotych-dla-najlepszych-99-projektow-profilaktycznych.html

Pliki do pobrania

liczba wejść: 2176