Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Projekty z województwa dolnośląskiego rekomendowane do postępowania konkursowego

W dniu 21 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 . Dokonano na nim weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej 42 zgłoszonych do konkursu projektów. W wyniku dokonanej oceny wyłoniono 17 najlepszych wniosków, które zostaną przekazane do MSWiA jako rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego do dofinansowania w 2017 r.
Lista wybranych projektów w załączniku.

liczba wejść: 1620