Aktualnie znajdujesz się na:

Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych

Podstawę prawną programu stanowi ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U.z 2016 r. poz. 785).

Program dla rodzin wielodzietnych ma na celu wsparcie tych rodzin oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku.

Partnerem Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w realizacji programu Karta Dużej Rodziny są wojewodowie oraz strona społeczna (organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu).

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych dostępne są pod adresem:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

W dniu 11 lutego 2016 r. Wojewoda Dolnośląski podpisał Porozumienie Nr 1  z Ministrem Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące zawierania umów z podmiotami przystępującymi do Karty Dużej Rodziny (szczegóły na stronie http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12294,Zaproszenie-do-programu-Karta-Duzej-Rodziny.html)

liczba wejść: 2761