Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej

Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej

 Ordery i odznaczenia:

  Tomasz Resler - inspektor wojewódzki
tel. 71 340 64 14

t.resler@duw.pl

Edyta Turlejska - inspektor wojewódzki
tel. 71 340 63 04

e.turlejska@duw.pl


Współpraca zagraniczna:
 

Karolina Mrozowska - ekspert
tel. 71 340 60 09
k.mrozowska@duw.pl 

Zadania Oddziału Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej :

 1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem orderów, odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych;
 2. organizacja na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych;
 3. obsługa protokolarna Wojewody i Wicewojewody;
 4. przygotowywanie wystąpień i listów okolicznościowych Wojewody i Wicewojewody;
 5. współpraca z organizacjami kombatanckimi o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu oraz z Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie (bez spraw związanych z Wojewódzką Radą Konsultacyjną ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej);
 6. organizacja ceremoniału pogrzebowego dla uroczystości żałobnych ważnych osobistości państwowych;
 7. merytoryczna i organizacyjna obsługa wizyt gości zagranicznych w Urzędzie, w tym:
  • wykonywanie tłumaczeń,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych,
  • obsługa organizacyjna, zgodnie z wymogami przepisów konsularnych;
 8. organizacja i merytoryczna obsługa wyjazdów zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:
  • ustalanie programów wizyt,
  • zabezpieczanie środków finansowych i ich rozliczenie po powrocie do kraju,
  • przygotowywanie materiałów pomocniczych,
  • przygotowywanie wystąpień oficjalnych,
  • sporządzenie sprawozdań dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 9. prowadzenie korespondencji Wojewody w językach obcych z podmiotami zagranicznymi;
 10. obsługa Wojewody w obszarze zadań wynikających z pełnienia przez niego funkcji przedstawiciela Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Przedstawicieli Rządu w Terenie;
 11. prowadzenie korespondencji z podmiotami krajowymi w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej;
 12. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze kontaktów zagranicznych (nawiązywanie współpracy zagranicznej, organizacja uroczystości i jubileuszów, udział w szkoleniach i konferencjach zagranicznych, itp.);
 13. przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz materiałów informacyjnych dla odbiorców krajowych i zagranicznych;
 14. organizacja i obsługa merytoryczna pobytów stażowych pracowników administracji regionów partnerskich w Urzędzie oraz pobytów pracowników Urzędu w urzędach regionów partnerskich oraz jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej.
liczba wejść: 4606