Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Funduszu Skarbu Państwa

Samodzielne Stanowisko:
Wojciech Czereś
tel.: 71 340 60 56

Zadania :

  1. Prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań wynikających z realizacji zadań wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
  2. Opracowywanie rocznych planów przychodów i kosztów Funduszu Skarbu Państwa oraz wnioskowanie do dysponenta Funduszu Skarbu Państwa o dokonanie zmian limitu środków na dany rok.
  3. Sporządzanie obowiązujących raportów o stanie należności i sposobie rozliczenia środków należnych Funduszowi Skarbu Państwa oraz rozliczeń wykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Skarbu Państwa.
     


Szczegółowy opis zadań Samodzielnego Stanowiska znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 4024