Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Samodzielne Stanowisko do spraw Oświadczeń Majątkowych oraz Udostępniania Informacji Publicznej

Jadwiga Szeremowicz

tel. 71 340 64 35

 

 

Zadania:

 1. Przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:
  • weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
  • porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w roku poprzednim,
  • współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych,
  • sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w I instancji dotyczącego odmowy udostępnienia danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
liczba wejść: 1664