Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Samodzielne stanowisko:
Zbigniew Koczarski, Ewelina Lis
tel.: 71 340 61 67

Zadania:

  1. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie kompetencji kierownika jednostki, o których mowa w odrębnych przepisach.
  2. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów Urzędu.

 

liczba wejść: 1812