Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności Infolinia 0 801 43 00 86

Od dnia 2 stycznia 2017 -Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału do Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w DUW.

Od dnia 2 stycznia 2017 roku zmienią się godziny obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: - poniedziałek,wtorek, czwartek, piątek- 9:30 – 15:45,- środa – 8:00-18:00.

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 roku zmienią się godziny i zasady obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Od dnia 2 stycznia 2017 roku zmienią się godziny obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

- poniedziałek,wtorek, czwartek, piątek- 9:30 – 15:45

- środa – 8:00-18:00.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców we Wrocławiu informuje, że od dnia 2 stycznia 2017 roku nie będzie wydawać papierowych numerków z biletomatu dla cudzoziemców składających wnioski pobytowe. Do dyspozycji klientów cudzoziemskich pozostanie wyłącznie rezerwacja internetowa. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zapewnia, że zmiana godzin pracy nie wpłynie na  standard obsługi i zmniejszenie liczby przyjmowanych klientów. Pozwoli natomiast na skrócenie czasu oczekiwania na dokumenty wydawane przez Wojewodę Dolnośląskiego, tj.: (paszporty, katy pobytu).

liczba wejść: 2126