Aktualnie znajdujesz się na:

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego dla osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzulach "poufne", "tajne" i "ściśle tajne" - załącznik do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.).

liczba wejść: 5889