Aktualnie znajdujesz się na:

Czasowe zawieszenie działalności oddziałów szpitalnych

Wykaz dotyczący czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze wykonujące działalność w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego.

liczba wejść: 2984