Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje statystyczne

Informacje statystyczne

 

 • Od stycznia 2016 roku strukturę zobowiązań należy przekazywać poprzez system SSRMZ na stronie www.csioz.gov.pl
 • Pismo dotyczące sprawozdawczości statystycznej za rok 2016 - dla podmiotów leczniczych
 • Zestawienie sprawozdań objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2016, weryfikowanych przez Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

   Symbol i nazwa sprawozdania

  Podmioty zobowiązane do przekazywania danych statystycznych

  Częstotliwość i termin

  Miejsce przekazywania danych

  MZ – 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3

  raz w roku do 30 marca 2017 r. z danymi za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego

  raz w roku do 28 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/

  domowego

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

  raz w roku do 15 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

  raz w roku do 15 lutego 2017 r. za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

  raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

  raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla nieletnich

  raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 88

  sprawozdanie o

  pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

  raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

  MZ – 89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

  podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

  raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016

  portal sprawozdawczy

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

liczba wejść: 9999