Aktualnie znajdujesz się na:

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 01.03.2017 R - 31.03.2017 R.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 01.03.2017 R - 31.03.2017 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBLICZANIA WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

W związku ze zmianą przepisów (par.5 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów) oraz pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 12.03.2013 r. w bieżącym postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi:

  • w trybie rezydenckim - 200 punktów za LEP/LEK lub LDEP/LDEK
  • w trybie pozarezydenckim - 220 punktów, w tym:

200 punktów za LEP/LEK lub LDEP/LDEK, egzamin specjalizacyjny I/II stopnia, PES

20 punktów dodatkowych

 

W przypadku LEP/LEK lub LDEP/LDEK uwzględniano maksymalny wynik możliwy do uzyskania ustalony przez CEM w Łodzi odrębnie dla każdego egzaminu.                                         

TRYB REZYDENCKI

TRYB POZAREZYDENCKI

 

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 01.03.2017 R - 31.03.2017 R. - MIEJSCA DODATKOWE

Skierowania do odbycia specjalizacji wydawane będą w terminie od   01.06.2017 r. do 08.06.2017 r.

 

 

DODATKOWE MIEJSCA 30.05.2017 r.  - TRYB POZAREZYDENCKI

 

liczba wejść: 110306