Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Sporządzanie i składanie wniosków o ordery i odznaczenia państwowe. Podstawa prawna.

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim instytucje, organizacje oraz uprawnione do tego jednostki prawne mogą składać wnioski o odznaczenia państwowe dla osób szczególnie zasłużonych, działających na terenie Dolnego Śląska. Wojewoda Dolnośląski jest wnioskodawcą, czyli przedstawia przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywę odznaczenia, w postaci wypełnionego odpowiednio formularza wniosku, wysuniętą przez wymienione jednostki. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń realizuje oraz wszelkich informacji udziela:

Biuro Wojewody, Oddział Kontaktów Społeczno - Politycznych
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Pok. 1216 

tel. 071 340 64 14, 71 340 60 09

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP;

  Ustawa z dnia 16 października 1992 roku Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. Nr 90, poz. 451 i z 1995 r. Nr 83, poz. 419);

  Ustawa z dnia 17 października 2003 roku o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz.U. Nr 225, poz. 2230) oraz wydane na jej podstawie;

  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm);

  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.);

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. (Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1102);

  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku;·

  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego;

  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 13, poz. 112);

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 0, poz. 64).

  Akty prawny ustanawiające i opisujące odznaczenia resortowe.

liczba wejść: 4216